Kilpailun kulku, säännöt ja arvostelukriteerit

KWC on lyhenne sanoista Karaoke World Championships eli Karaoken maailmanmestaruuskilpailu. Vuosittainen laulukilpailu alkoi Heinolassa vuonna 2003, ja aiempien vuosien tapahtumia voit katsella tältä historiasivulta.

Suomessa kilpailuun voi osallistua kuka hyvänsä Suomen finaaliin mennessä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai viimeiset kolme vuotta Suomessa asunut laulunharrastaja. Kilpailun säännöissä kielletään osallistuminen päätoimisilta laulajilta.

Nämä ovat KWC:n kansainväliset säännöt. Suomessa näitä sääntöjä käytetään pääsääntöisesti sellaisenaan. Suurin ero on, että Suomen finaalissa soololaulajat laulavat vain kolme kierrosta eivätkä neljä kuten MM-finaalissa.

Kuka saa osallistua?

KWC on maailman suurin vuosittainen kansainvälinen laulunharrastajien kilpailu. Kilpailu on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole päätoimisia laulajia.

Kilpailuun ei saa osallistua mikäli
a) elää päätoimisesti laulamisesta saatavilla tuloilla.
b) ansaitsee keikkailulla (laulajana) yli 50% vuosittaisista ansiotuloistaan.
c) on sopimuksella kiinnitettynä solistiksi tuotannossa.
d) on laulajana managerointisopimus tai levytyssopimus major-yhtiön kanssa.

Laulaja, joka on aiemmin työskennellyt ammattimaisesti ja elättänyt itsensä laulamisella voi hakea KWC-kilpailuun täytettyään nämä kriteerit vähintään viiden vuoden ajan.

Laulajan tulee olla edustamansa maan kansalainen tai hänen on täytynyt asua yhtämittaisesti maassa edeltävän kolmen vuoden ajan.

Kilpailijaa voidaan pyytää todistamaan kelpoisuutensa kilpailuun.

Pääsarja on vain soololaulajille. Duettokategoria on vain duetoille eli kahden laulajan ryhmille.

Osallistuminen

Osallistuakseen Karaoken MM-finaaliin laulajan on ensin osallistuttava oman maansa finaaliin, jossa maan edustajat valitaan.

Mikäli maalla ei ole paikallista KWC-kilpailun järjestäjää, tulee laulajan ottaa yhteyttä kansainvälisen kilpailun tuotantoon, ja osallistuminen käsitellään tapauskohtaisesti.

Kategoriat
-Vuosina 2003-2017 naiset ja miehet kilpailivat eri sarjoissa. Vuonna 2016 esiteltiin duettokategoria, vuonna 2017 KWC Junior ja 2018 KWC Champions
-Duettokategoria on oma kilpailunsa soolosarjan rinnalla. Siihen saa osallistua samana tai eri vuonna kuin soolosarjaan. Dueton osapuolten ei tarvitse edustaa samaa maata, mutta heidän pitää hakea kilpailuun jonkun KWC:n maapartnerin kautta.
-KWC Junior on jaettu lasten ja nuorten sarjoihin. Se on tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille. Juniorikisaa kokeiltiin vuonna 2017, mutta nyt se on tauolla.
-KWC Champions on tarkoitettu kaikille aiemmin KWC:ssa kisanneille aiempia voittajia myöten. Championsia kokeiltiin vuonna 2018, mutta sitä ei ole tarkoitus järjestää ainakaan vuonna 2019.
-Vuonna 2018 sukupuolikategorioista luovuttiin ja ne yhdistettiin yhdeksi pääsarjaksi.
-Vuonna 2019 KWC:ssa on ainoastaan soolo- ja duettosarjat.

Rajoitukset
Maataan kertaalleen edustanut laulaja saa palata kahden taukovuoden jälkeen. Hänen on luonnollisesti selviydyttävä oman maansa karsinnoista kuin olisi ensikertalainen. Tämä koskee jokaista sarjaa erikseen, eli laulaja, joka on esimerkiksi soolosarjasta kahden vuoden tauolla, saa osallistua duettokilpailuun, mikäli sellainen järjestetään erikseen. Sama pätee toisin päin. Jokaisen kategorian maailmanmestaruuden voi kuitenkin voittaa vain kerran, eli soolosarjan maailmanmestari ei saa enää osallistua soolosarjaan tauonkaan jälkeen. Huom! Tämä sääntö oli erilainen vuosina 2016-2018: silloin kertaalleen maataan edustanut ei saanut pyrkiä kilpailuun uudestaan.

Kilpailukappaleet

Kappaleet saavat olla mitä kieltä hyvänsä, mutta mikäli laulun esityskieli on muu kuin englanti, on kilpailuorganisaatiolla oikeus pyytää tekstistä englanninkielinen käännös ennen esitystä.

Ilmoittautuessaan kansainväliseen KWC-finaaliin, laulajan pitää ilmoittaa neljä kappaletta esitysjärjestyksessä: kappaleen nimi, alkuperäinen esittäjä, ääntämisohjeet juontajalle (mikäli kieli on muu kuin englanti) ja käytettävä karaokeversio. Ilmoittautumisen jälkeen kappaleita tai niiden järjestystä ei saa enää muuttaa.

Mikäli KWC-tuotannolla ei ole toivottua versiota, on kilpailijan sekä hänen maataan edustavan kilpailujärjestäjän (KWC Country Partner) vastuulla toimittaa oikea, toimiva ja laillisesti hankittu versio KWC-tuotannolle. Mikäli kilpailija laulaa itse tuomansa taustamusiikin päälle, on kilpailuorganisaatiolla myös oikeus pyytää todiste luvasta taustan käyttämiseen kilpailussa.

Kilpailun kulku

Jokainen laulaja laulaa kaksi kierrosta. Näiden kierrosten yhteispisteiden perusteella kaksikymmentä parasta laulajaa jatkaa kolmannelle kierrokselle. Tasapisteissä tuomaristo neuvottelee ja äänestää tuloksesta. Kolmannelle kierrokselle voidaan ottaa enemmänkin laulajia, ks. myöhemmin Villit kortit ja yleisön suosikit. Kolmannen kierroksen jälkeen pistetaulukon kymmenen parasta pääsevät finaalikierrokselle. Myös finaalikierroksen kohdalla tuomaristolla on ns. Villi kortti -mahdollisuus.

Finaalikierroksen jälkeen tuomaristo kokoontuu valitsemaan maailmanmestarin sekä muut palkittavat: 3-5 kilpailun parhaiten sijoittunutta palkitaan.

Duettokategoria etenee kuin soolokategoria, mutta siinä on vain kolme kierrosta eikä siinä ole yleisöääänestystä tai Villejä kortteja. Myös finaalikierrokselle pääsevien duettojen määrä saattaa vaihdella kilpailun kokonaismäärän mukaisesti. Edellisinä vuosina viisi duettoa on laulanut finaalikierroksella.

Esiintyminen KWC-finaalissa

Propsit lavalla
Tuoli tai baarijakkara ja mikrofoniteline ovat sallittuja apuvälineitä, ja sellaiset kisapaikalla on valmiina. Mikäli esitykseen tarvitaan muita apuvälineitä, pitää niiden olla sellaisia, jotka laulaja saa itse tuotua noustessaan lavalle. Lavasteet, kalusteet tai muu apukantajia vaativa rekvisiitta on kiellettyä. Soitin on sallittu, mutta sitä ei erikseen kytketä, eli esimerkiksi huuliharppua tai huilua saa soittaa laulumikrofonin kautta, mutta kilpailun kuluessa ei ole aikaa eikä tarkoituksenmukaista kytkeä esimerkiksi kitaraa.

Taustakuvat ja videot
Vuonna 2018 KWC-finaalin toisella kierroksella sallittiin omia taustakuvia ja videoita. Vuoden 2019 finaalin osalta ei ole vielä päätöstä omista videoista. Tämä asia tarkentuu myöhemmin.

Epäsopiva käytös ja sääntörikkomukset
Tuomaristolla on oikeus diskata kilpailusta ilman erillistä varoitusta kilpailija, joka käyttäytyy häiritsevästi, epäsopivasti tai epäkunnioittavasti muita kilpailijoita, yleisöä tai itse kilpailua kohtaan. KWC:ssa on nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle, kilpailu on poliittisesti riippumaton ja puolustaa tasa-arvoa ja globaalia ystävyyttä. Huomattavasti päihtyneenä esiintyminen on kiellettyä.

Voittajan velvollisuudet kilpailun jälkeen
Maailmanmestarin on oltava valmis toimimaan vuoden ajan KWC:n hallitsevana mestarina ja karaoken ilosanoman lähettiläänä. Tämä saattaa sisältää esiintymisiä, äänityksiä, promotapahtumia yms. Maailmanmestaruus ei estä voittajaa solmimasta levytys- ja esiintymissopimuksia toisaalle, mutta mestarin oletetaan esiintyvän seuraavan vuoden MM-finaalissa.

KWC-tuomariston ohjeet

Kilpailun tuomaristo koostuu musiikin, viihteen ja median ammattilaisista sekä mahdollisesta sponsorin edustajasta. Tuomaristossa on 5-7 jäsentä. Kilpailun tuotantovastaava nimeää tuomariston puheenjohtajan ja paikallinen tuotanto nimeää loput tuomarit, jotka pitää kuitenkin hyväksyttää kilpailun johdolla. Finaalituomariston on oltava kansainvälinen ja jokaisen tuomarin tulee täyttää nämä kriteerit:

-Puolueettomuus: tuomari ei saa olla perheenjäsen tai parisuhteessa kilpailijan kanssa.
-Ikä: tuomarin on oltava yli 18-vuotias.
-Kieli: tuomarin on puhuttava sujuvaa englantia tai hänellä on oltava tulkki mukanaan.
-Ammattimaisuus: tuomarilla tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus laulamisesta, viihteestä ja kilpailuista.
-Salassapitovelvollisuus: tuomari ei saa keskustella kilpailun kulusta ja tuomarointipäätöksistä kenenkään muun kuin toisten tuomareiden ja tuotannon kanssa.
-Ei henkilökohtaista musiikkimakua: Tuomarin on kyettävä arvioimaan kaikkia musiikkityylejä yhtäläisesti ja ammatillisesta näkökulmasta.
-Neutraali olemus: tuomarin on kohdeltava kaikkia esityksiä tasavertaisesti. Jokainen esitys on kuunneltava alusta loppuun paikallaan istuen.
-Käytös: tuomarilta odotetaan esimerkillistä ja tyylikästä käytöstä sekä kilpailun hengen mukaista arvokkuutta ja positiivista suhtautumista kilpailijoihin.

KWC-finaalin pisteytys

Kaikki lauluesitykset arvostellaan neljää pääkategoriaa tarkastellen:
1) Ääni
2) Tekniikka
3) Tulkinta
4) Lavapreesens

Näihin asioihin tuomaristo kiinnittää huomionsa eri kategorioissa:

1) Ääni
-Äänenlaatu: luonnollinen sävy, syvyys, resonanssi, äänen miellyttävyys
-Äänenhallinta: äänenmuodostus ja harjoittelun tuloksena syntynyt hallinta
-Ääniala: Äänialan laajuus ja käyttö koko laajuudessaan
-Dynamiikka: äänenvoimakkuuksien vaihtelut ja niiden hallinta
-Sävy: äänenvärien hallinta ja vaihtelu kappaleen edellyttämällä tavalla

2) Tekniikka
-Äänenmuodostus: harjoittelemalla opittu äänen tuottaminen, äänen sijoittelu
-Ajoitus: rytminen tarkkuus
-Hengitys: oikeaoppinen tuki, kyky kannatella nuotteja ja hengittää oikeissa paikoissa
-Vire: kyky laulaa soivia vireessä olevia säveliä ja kappaleen tyylinmukaisia värejä, kaunis vibraton käyttö
-Ääntäminen: sanojen selkeys ja kielen äänteiden hallinta

3) Tulkinta
-Ilmaisu: kappaleen tyylinmukainen esittäminen äänen keinoin, mutta myös ilmein ja elein
-Musikaalisuus: kappaleessa ”eläminen”, tekstin ja melodian oma tulkinta taiteellisia vapauksia ottaen
-Teksti: Laulun sanoman välittäminen uskottavasti kuulijalle
-Omaperäisyys: Laulun omiminen alkuperäiseltä esittäjältä
-Kappalevalinta: kappaleen sopivuus laulajalle
-X-factor: se maaginen ”jokin, joka koskettaa” esityksessä

4) Lavapreesens
-Itseluottamus: lavan haltuunotto
-Liike: lavatilan käyttö esityksen tyyliin sopivalla tavalla, ryhti ja eleet
-Esiintymisasu: kappaleen tyylinmukainen esiintymisasu, huom. tarkoitus ei ole hakea alkuperäisesittäjän vaan kilpailijan itsensä näköistä tyyliä!
-Karisma: persoona ja habitus, esiintyjän itsevarma lavaolemus
-Yleisön huomiointi: kyky esiintyä yleisölle, katsekontakti ja yleisön innostaminen, yleisön reaktiot

Kaikki nämä osa-alueet pisteytetään erikseen tai kategoriat voidaan myös yhdistää – esimerkiksi 2018 KWC-finaalissa oli vain kaksi kategoriaa eli 1&2 sekä 3&4.

Koska on mahdotonta seurata kaikkia näitä arvostelukriteereitä jokaisessa kappaleessa, tulee tuomarin kyetä hahmottamaan nopeasti oleelliset arvosteltavat asiat. Eri musiikkigenreissä on erilaisia arvostettavia taitoja tai tyylinmukaisia arvoja. Jokainen tuomari voi myös painottaa eri kategorioita omaa asiantuntemustaan vastaavalla tavalla: laulunopettaja voi antaa enemmän painoarvoa kategorioille 1 ja 2, kun taas viihdetuottaja saattaa painottaa enemmän kategorioita 3 ja 4.

Tuomariston palaute
KWC-finalistit saavat kilpailun jälkeen henkilökohtaisen kirjallisen palautteen tuomaristolta.

Mukautettu pisteytysjärjestelmä
Joka kierroksella jokaisen kilpailukappaleen korkein ja matalin pistetulos hylätään. Näin seitsemän tuomarin pisteistä vain viiden tuomarin pisteet lasketaan yhteen.

Pisteiden yhteen laskeminen ja painotetut kierrokset
-Vuonna 2014 kilpailun kolmen kierroksen pisteet laskettiin yhteen ja neljäs kierros laulettiin puhtaalta pöydältä.
-Vuosina 2015-2017 kierrosten pisteet laskettiin yhteen ja niitä painotettiin loppua kohden: kahden ensimmäisen kierroksen pisteet laskettiin sellaisinaan yhteen, kolmannen kierroksen pisteet tuplattiin ja neljännen kierroksen pisteet kolminkertaistettiin ja laskettiin yhteen kilpailijan pistepottiin.
-Vuonna 2018 ensimmäisen kierroksen pisteet olivat tavalliset, toisen kierroksen tuplat ja kolmannen kierroksen kolminkertaiset. Finaalikierros laulettiin puhtaalta pöydältä eli pisteet nollattiin ennen sitä.
-Vuonna 2019 jäsenmaat ovat toivoneet aiempien kierrosten tuloksen huomioimista, eli finaalikierros pisteytetään joko vuoden 2017 tapaan tai käytetään suhteellista paalupaikkajärjestelmää, jossa kolme ensimmäistä kierrosta määrittelevät neljännen kierroksen lähtöpisteet. Tämä asia ratkaistaan kilpailun jäsenmaiden äänestyksessä hyvissä ajoin ennen KWC 2019 finaalia.

Villit kortit eli ”Wild Cards”
Toisen tai kolmannen kierroksen jälkeen tuomaristolla on lupa päästää jatkoon kaksi valitsemaansa laulajaa, vaikka he eivät pisteissä olisi kahdenkymmenen tai kymmenen parhaan joukossa.

Yleisön suosikit
Toisen kierroksen jälkeen yleisöäänestyksen perusteella voi päästää jatkoon laulajia, jotka eivät pisteillä päässeet kahdenkymmenen parhaan joukkoon. Vuonna 2019 näitä yleisönsuosikkeja voidaan valita kolme.

Villi kortit sekä yleisön suosikit ovat ylimääräisiä jatkoon menijöitä, eli he eivät voi viedä jatkopaikkaa keneltäkään, joka on ansainnut sen pisteiden perusteella.

Julkiset pisteet
Kaikki kilpailun yhteispisteet julkaistaan kierrosten jälkeen. Yksittäisten tuomareiden pisteitä ei julkaista.